Jdi na obsah Jdi na menu
 


2012

19. 3. 2014

khsp_pozv_2012_01_17.jpgkhsp_pozv_2012_02_21.jpgkhsp_pozv_2012_03_20.jpgkhsp_pozv_2012_04_17.jpgkhsp_pozv_2012_05_15.jpgkhsp_pozv_2012_09_19.jpgkhsp_pozv_2012_10_16.jpgkhsp_pozv_2012_11_20.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klub historický a státovědný v Prostějově pořádá každý měsíc přednášku nebo jinak zaměřenou osvětovou akci pro veřejnost.

 
V lednu se ve výstavních prostorech Státního okresního archivu Prostějov konala slavnostní veřejná premiéra filmového dokumentu Jiřího Dittmanna Sametové dny v Prostějově. Účast obecenstva byla podle očekávání velká, stejně jako ohlas na představený snímek.
Před nedávnem založený Klub historický a státovědný v Prostějově si dal za jeden z hlavních cílů popularizaci kulturního dědictví a šíření zájmu o dějiny města a regionu. Jako svou první akci pro širší obecenstvo si přichystal slavnostní veřejnou premiéru filmového dokumentu Jiřího Dittmanna Sametové dny v Prostějově. Film je založený na záběrech pořízených během bouřlivých dní na sklonku roku 1989 a v závěru je doveden až k událostem v bezprostřední současnosti. Jako ústřední postavy provázejí dějem událostí osoby Boba Pacholíka a Jana Roubala. Finančně se na vzniku dokumentu spolupodílelo Město Prostějov. Projekce snímku se uskutečnila v úterý 17. ledna 2012 v 17 hodin.
 
Jako další akce byla vybrána přednáška archeologa PhDr. Miroslava Šmída o významných archeologických objevech uskutečněných v posledních letech v Prostějově a jeho nejbližším okolí. Pro veřejnost nejvíce atraktivní budou jistě informace o nálezech v samotném historickém centru města, tzn. v bývalých židovských uličkách či pernštejnském zámku. Zmíněna budou také nová slovanská pohřebiště v Okružní ulici v Prostějově a v Dětkovicích či výzkumy v prostějovské průmyslové zóně a v prostoru nově budované silnice a křižovatky u Čechůvek.
Přednáška se uskutečnila v úterý 21. února 2012 v 17 hodin.
 
Projekce filmů Jaroslava Mencla
Jako svou další pravidelnou akci pro veřejnost přichystal Klub historický a státovědný v Prostějově (KHS) filmovou projekci tří snímků prostějovského amatérského režiséra Jaroslava Mencla. Tento v současnosti na veřejnosti ne příliš známý filmový nadšenec se natáčení filmů začal plně věnovat v polovině minulého století, kdy skončil s povoláním pilota veřejné letecké dopravy. Se svými filmy se účastnil řady mezinárodních festivalů a autorských večerů, na kterých získal několik významných ocenění. Po roce 1953 stál při vzniku amatérského filmového klubu v Prostějově, který fungoval původně pod městským, později okresním kulturním střediskem. Jako metodik pro film v rámci studia amatérských filmů zde působil až do své smrti v roce 1985. Po roce 1989 byly snímky bývalého filmového klubu předány do Státního okresního archivu Prostějov. Na klubovém večeru KHS budou promítnuty Menclovy filmy Tulák a růže, Démonka a Není jenom šeroká. Projekce snímků se uskutečnila v úterý 20. března 2012 v 17 hodin.  
 
Další přednáška se uskutečnila v rámci celostátního projektu Pernštejnský rok. Na klubovém podvečeru přednesla PhDr. Michaela Kokojanová o pernštejnské vrchnosti v Prostějově.
Pernštejnský rok - přednáška Klubu historického a státovědného v Prostějově
Stává se již pomalu tradicí, že pravidelně na třetí úterý v měsíci si Klub historický a státovědný v Prostějově nachystá nějakou akci pro veřejnost. Stejně tak tomu bude v měsíci dubnu, na kdy si členka klubu a pracovnice Muzea Prostějovska v Prostějově PhDr. Michaela Kokojanová připravila přednášku na téma Pernštejnský rok a Prostějov aneb dva Vratislavové, jeden Vilém, dva Janové a Vojtěch ryze prostějovský. V letošním roce organizuje Ministerstvo kultury ve spolupráci s Národním památkovým ústavem projekt a kulturní akce Pernštejnský rok 2012, který je součástí ojedinělého výstavního a vzdělávacího projektu Po stopách šlechtických rodů. K zahájení letošního projektu došlo již v lednu 2012. Následovat bude řada dalších kulturních akcí, přičemž hlavní program bude zahájen 30. dubna otevřením výstavy Pernštejnové a jejich doba v Salmovském paláci v Praze. Přednáška PhDr. Kokojanové tak se tak vhodným způsobem zařadí k pernštejnskému projektu a jistě přinese prostějovské veřejnosti zajímavé informace o šlechtickém rodu, který v letech 1495-1599 vlastnil plumlovské panství i s městem Prostějovem. Přednáška se uskutečnila v úterý 17. dubna 2012 v 17 hodin. 
 
Naši zmizelí sousedé I.
přednáška Klubu historického a státovědného v Prostějově
Na třetí květnové úterý přichystal Klub historický a státovědný v Prostějově přednášku Ivana Čecha, nazvanou Naši zmizelí sousedé I. Přednáška se bude věnovat osudům židovských obyvatel Prostějova, kteří až na malé výjimky zahynuli v důsledku nacistického teroru během druhé světové války. V Prostějově sídlila od poloviny 15. století početná židovská komunita, která zásadně ovlivnila vývoj města v mnoha oblastech veřejného života. Toto vzájemné soužití trvající téměř 500 let bylo násilně přerušeno během osudových let německé okupace. Ivan Čech se židovskou problematikou v Prostějově dlouhodobě zabývá a příležitostně seznamuje veřejnost s výsledky svého bádání. Celý podvečer bude trvat přibližně 90 minut a bude rozdělen krátkou přestávkou s hudební vložkou. Přednáška se uskutečnila v úterý 15. května 2012 v 17 hodin.  
 
Po prázdninové přestávce připravil Klub historický a státovědný v Prostějově na září přednášku profesorky Libuše Hrabové z Univerzity Palackého v Olomouci na téma Tolerance v 16. století. Přednáška profesorky Hrabové bude zaměřena na objasnění problematiky tolerance Pernštejnů vůči některým odlišným náboženským směrům a konkrétní případy realizace náboženské tolerance ve společnosti. V návaznosti na to bude zmíněno i období zvyšující se netolerance a radikalizace jednotlivých skupin společnosti po stavovském odboji v roce 1547, vrcholící později otevřeným konfliktem. Z dnešního pohledu se náboženská netolerance v 16. století jeví jako brzda rozvoje střední Evropy a bude zajímavé vyslechnout argumenty profesorky Hrabové, zda se nějaké poučení z tohoto období raného novověku dá vztáhnout i na dnešní dobu.Přednáška se uskutečnila v úterý dne 19.9.2012 v 17. hodin. 
 
Povídání o sběratelství, znalectví a obchodování se starožitnostmi a uměním. Klub historický a státovědný v Prostějově pozval širokou veřejnost ma úterý 16. října 2012 od 17 hodin na další pravidelný klubový podvečer. Prostějovský obchodník a soudní znalec v oboru starožitností a výtvarného umění a viceprezident Asociace starožitníků ČR PhDr. Miroslav Macík pohovořil o starožitnostech a užitém a výtvarném umění z hlediska sběratelství, znalectví a také specifikách obchodu s tímto zbožím. Ve výstavních prostorách Státního okresního archivu Prostějov v Třebízského ulici, kde setkání prostějovského KHS již tradičně probíhají, bude současně otevřena malá výstava uměleckých, starožitných a sběratelských předmětů.  
 
Současnost hanáckého folklóru
přednáška Klubu historického a státovědného v Prostějově
Na listopad letošního roku připravil Klub historický a státovědný v Prostějově přednášku ing. Petra Vysloužila nazvanou Současnost hanáckého folklóru. Ing. Vysloužil působí jako manažer Národopisného souboru Mánes, úzce spolupracující s hanáckým hudebním souborem Ječmeni a zároveň provozuje prodejní Galerii Mánes Club. Na veřejnosti je znám jako nadšený propagátor hanáckého folklóru, a tak bude jistě zajímavé vyslechnout jeho názor na současnou podobu hanáckých písní a tanců.
Klubová přednáška se uskutečnila v tradiční třetí úterý v měsíci dne 20. listopadu 2012 v 17 hodin.