Jdi na obsah Jdi na menu
 


2014

19. 3. 2014
2014_01_21_pozv.jpg2014_02_18_pozv.jpgpozv_smid_18_3_2014.jpg2014_04_15_pozv.jpg2014_05_20_pozv.jpg2014_09_16_pozv.jpg2014_10_21_pozv.jpg2014_11_18_pozv.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ŘÍJEN:
Jan Štěpán - Vampyrismus, upíři, můry a jejich rodinní příslušníci

Současné veřejnosti je tvor známý pod názvem upír znám převážně z díla Abrahama Stokera Dracula, filmů s upírskou tematikou a z občasných zpráv o nálezu kostry upíra přesněji s tzv. protivampyrickými zásahy. Morava je na příběhy o upírech až neobyčejně bohatá, ale přesto je současný pohled na takové stvoření značně zkreslený a spíše komerční.

V minulosti se za upíra považoval tvor, který ubližoval lidem či zvířatům sáním krve či životní energie a šlo samozřejmě o ďábelské stvoření. Pokud ovšem sledujeme popisy napadení upírem v minulosti, zjistíme, že se jedná o tzv. noční můru. Lidé se po napadení cítili vyčerpaní, špatně spali a podle tehdejších představ jim byla odčerpávána krev, ovšem bez viditelných zranění. Krev byla považována za životadárnou tekutinu, a protože byly v některých případech nalezeny mrtvoly, které nepodléhaly rozkladu, ba dokonce vypadaly jako živé, byly upalovány jako upíři. Podle představ našich předků byl jediný skutečně spolehlivý způsob likvidace takového upíra jeho spálení, proto dnes nemůžeme hrob vampýra nalézt.

Byla ovšem řada tzv. revenantů, tedy těch, kteří se po smrti vraceli zpět do světa živých (nejčastěji sebevrazi, nepohřbení zavraždění či popravení zločinci) a na ty společnost uplatňovala tzv. antirevenantské zásahy, které právě známe z novinových zpráv. Šlo o známé probodení srdce kůlem, vyplnění úst kameny či česnekem, zatížení kameny, posmrtné oddělení částí těla, nepietní uložení a podobně. Tyto osoby byly často pohřbeny na rozcestí nebo hranici více panství či vesnic, aby posmrtně nemohly najít cestu zpět a do hrobu se ze stejného důvodu vezly známou „cestou necestou“, vysekanou např. v klestí pouze pro tento účel a které posléze opět zarostla.

Hrabě Dracula

 
KVĚTEN:
kol. autorů představil publikaci Sto let prostějovské radnice
 
kveten.jpgV rámci oslav stého výročí od postavení radnice navázal květnový podvečer na dubnovou přednášku prof. L. Hobsta o životě a díle K. H. Kepky a představil veřejnosti novou reprezentativní publikaci o prostějovské dominantě náměstí. Na úterním klubovém podvečeru vystoupilo několik autorů právě vydané publikace, aby veřejnost seznámili nejen se samotnou publikací, ale aby také prozradili něco ze „zákulisí“. Na úvod si vzal slovo prof. Pavel Marek, který přítomné seznámil s vývojem jednání a přípravou samotné stavby. Poukázal na obtížné jednání mezi představiteli prostějovské radnice s různými renomovanými architekty a hlavně na rozpaky ohledně financování celé stavby. Na jeho slova navázal M. Macík, který se zaměřil na interiér monumentální stavby. Ve svém výkladu upozornil na četné zajímavosti, mj. bohatou uměleckou výzdobu samotné stavby, výtvarná díla umístěná v rámci radniční budovy aj. Druhá část publikace, stejně jako klubového večera, byla zaměřena na lidi spojené s budovou radnice. O městské samosprávě, včetně mnoha „nej“ promluvila D. Roháčková. Kromě samotných faktů ze stoleté historie zmínila i miscelanea ze zastupitelstva, jež u veřejnosti vyvolala úsměv na tváři a jistou paralelu se současným stavem. Na závěr večera vystoupili ještě O. Václavík a J. Augustin, kteří několika větami seznámili přítomné s kapitolami o zaměstnancích města, respektive o perličkách ze zastupitelstva.
 
DUBEN:
Leonard Hobst - Život a dílo Karla H. Kepky
 

duben.jpgV rámci oslav 100 let postavení nové prostějovské radnice připravil Klub historický a státovědný ve spolupráci s Magistrátem města Prostějova přednášku o životě a díle Karla H. Kepky. Na toto téma promluvil prof. Ing. Leonard Hobst, jež kromě mimořádných odborných znalostí stavebního směru je zároveň i pravnukem samotného architekta K. H. Kepky. Ve svém vystoupení se prof. L. Hobst zaměřil na Kepkovy stěžejní  životní etapy a zejména na jeho profesní život. Přítomní v přednáškovém sále Národního domu se tak dozvěděli nejen o jeho "boji" o jazykově českou techniku, ale také střípky z rodinného zázemí. Přednáška nebyla směřována pouze k prostějovské radnici, ale k celému dílu K. H. Kepky. Realizace prostějovské radnice tak byla, stejně jako fasáda dnešní ZŠ Masarykova na Skálově náměstí, zařazena do celkového kontextu a významu Kepkova díla. Poutavé vyprávění bylo navíc doplněno bohatou obrazovou prezentací Kepkových realizací.

 
BŘEZEN:
Miroslav Šmíd - Středomoravská mohylová podřebiště
 
brezen_1.jpg V letošním roce uplynulo 100 let od chvíle, kdy Karel Všetička, ředitel obecné a měšťanské školy v Kostelci na Hané, objevil na východním svahu Velkého Kosíře mohylové pohřebiště kultury s nálevkovitými poháry. A jak už to na světě chodí, že když už je jednou něco objeveno, a ví se, co je třeba hledat, následují v krátkém časovém sledu objevy další. Tak bylo těsně po 1. světové válce objeveno naprosto identické pohřebiště také na Horce u Ohrozimi. Obě nekropole prokopal prostějovský archeolog – učitel Antonín Gottwald a ty díky jemu vstoupily do povědomí evropské badatelské veřejnosti. Podle druhého místa nálezu  – Ohrozimi – dostala přídomek mohylová pohřebiště ohrozimského typu. Během dvacátého století, zejména jeho druhé poloviny, se jejich počet ustálil na čísle 17. V rámci republiky jsou specifikem střední Moravy a díky archeologickým výzkumům pracovníků Muzea Prostějovska v Prostějově a prostějovského pracoviště Ústavu archeologické památkové péče v Brně, v.v.i. vydala mnohá ze svých tajemství. Přesto zůstává řada otázek nezodpovězena a čeká na nové objevy a zcela jistě i nové postupy a metody, které nám pomohou časovou propast 5500 let překonat. Právě tolik času uteklo od doby, kdy byla na podhůří Drahanské a Bonzovské vrchoviny zakládána. Přednáška M. Šmída seznámila zájemce o nejstarší dějiny lidstva se současným stavem poznání tohoto fenoménu moravské archeologie, který představila v evropských souvislostech a pokusila se odhalit kulturní a sociální podněty jeho formování.

 
ÚNOR:
Hubert Grmela - Z historie motorismu
 

unor_1.jpgV únorový podvečer nám majitel soukromého muzea Pragovek a vášnivý sběratel vozidel pan Hubert Grmela přiblížil automobilismus z různých stran. Seznámil veřejnost s počátky vývoje automobilů ve světě (Karl Benz, Henry Ford), ale také v Československu (Laurint-Klement, později Škoda, Praga a Kopřivnická vozovka, později Tatra). Obeznámil publikum se základními technickými částmi osobních automobilů jako jsou karoserie, podvozek, hnací soustava, příslušenství, výstroj, výbava atd. Upozornil na provázanost prosazující se motorové civilizace a zrodu dopravních nehod, a s tím spojené zavádění různých opatření vedoucích k bezpečnosti silničního provozu. Ať se již jednalo o vydávání prvních registračních značek automobilů, zavedení povinnosti řidičského průkazu či jiných bezpečnostních prvků jako jsou semafory, dopravní značky či řízení dopravy strážníky. Kromě obecné roviny vyprávění pan Grmela věnoval čas i místnímu výrobci automobilů - firmě WIKOV. Stejně tak se věnoval i rozmístění čerpacích stanic a také karosářským dílnám v našem regionu. Více jak hodinové setkání díky poutavému výkladu uběhlo velmi rychle a těšilo se velké pozornosti jak u mužů, tak i u žen. Jako majitel muzea spolupracuje H. Grmela často také s tiskem, televizí a filmem. Nabízela se tak možnost, aby příchozím povyprávěl například o účasti svých veteránů při natáčení populárního seriálu Četnické humoresky. Na to sice již nedošlo, ale přednášející přislíbil účast na budoucím klubovém podvečeru, právě s touto tematikou.

 

LEDEN:
Martin Synek - Národní přírodní památka Růžičkův lom - stav ohrožení!
 

leden_2.jpgNárodní přírodní památka Růžičkův lom, vyhlášená 27. 9. 1990, patří k nejvýznamnějším paleontologickým lokalitám v Evropě. Výhodná polohana jihovýchodním úpatí Velkého Kosíře lákala k osídlení již v pravěku, v současné době tvoří lokalita a její nejbližší okolé významné stanoviště vzácných druhů teplomilných rostlin, hmyzu i obratlovců, často na severní hranici rozšíření. Již více jak 100 let je Růžičkův lom proslulým nalezištěm devonských zkamenělin, typickým vysokou různorodostí nacházených organismů, mnohé druhy nesou jména přímo podle místních názvů. I přes nesporný význam tohoto místa je jeho ochrana nedostatečná. Chybí technické zabezpečení stěn lomu proti sesuvu, personální ochrana prakticky neexistuje, dřevěný plot dříve sloužící k zabezpečení objektu je zdemolovaný a spíše přitahuje nežádoucí pozornost. Není důsledně uplatňována selektivní redukce náletových dřevin tak, aby si opuštěný lom sloužící k exkurzím a vlastivědným účelům zachoval svůj přirozený ráz v okolní málo osídlené krajině s vegetací stepního charakteru. V budoucnu nebude nikdy možné zcela zabránit nelegálním sběrům zkamenělin, nicméně nové informační panely, instalované na vhodném místě, by mohly významně přispět k omezení devastace paleontologické lokality evropského významu. 

  

 

leden_1.jpg