Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archeologická exkurze, 2016

4. 10. 2016

Zdařilá exkurze členů Klubu historického a státotvorného v Prostějově

PhDr. Karel Kavička

 

V úterý, dne 6. září 2016, se v odpoledních hodinách uskutečnila exkurze členů klubu na pracoviště archeologů v lokalitě obce Vřesovice. Brněnský Ústav archeologické památkové péče, tam pod vedením PhDr. Pavla Fojtíka, vedoucího oddělení archeologických výzkumů prostějovského pracoviště, provádí zjišťovací výzkum.

exkurze_1.jpgDůvodem výzkumu byl náhodný objev letecké prospekce z roku 1989, při kterém byly zjištěny na zoraném poli tři tmavě zbarvené a do oblouku stočené tmavé pruhy. V roce 2013 se ve spolupráci s Archeologickým centrem v Olomouci podařilo asi na polovině lokality provést geofyzikální měření, které bylo v letošním roce dokončeno. Získaná data byla doplněna odkryvem v terénu, řezem skrze jednotlivá pásma ohrazení, za účelem získání podkladů k datování zjištěného areálu.

Tento odkryv je prováděn ve spolupráci s výzkumným týmem pedagogů a studentů německé Martin Luther Universität v Halle, pod vedením Dr. A. Northe a Univerzity Palackého v Olomouci, za spoluúčasti Archeologického centra v Olomouci. Jedná se o ruční skrývku plochy o rozměrech 35 x 2 m a následný řez jednotlivými pásmy ohrazení v šířce 1 m. Výzkum je veden tak, aby výplně byly odebírány ručně a přesívány na sítech. Nedílnou součástí odkryvu byla kresebná i fotografická dokumentace a průběžné geodetické měření.

            Předběžné výsledky tohoto zjišťovacího výzkumu splnily účel, kterým bylo prvotní poznání podoby vřesovického příkopového areálu a jeho datování. Dnes můžeme určit, že se jedná o jeden z největších dosud prokázaných „rondelů“ únětické kultury z doby kolem roku 1800 před n. l., sestávající z trojice soustředných příkopů o vnějším průměru asi 180 metrů, a to nejen na Moravě, ale ve střední Evropě vůbec. Tento výzkum je velkým přínosem pro archeologii doby bronzové nejen u nás, ale i v zahraničí.exkurze_2.jpg

Výklad a prohlídka této archeologické lokality nás i díky zasvěcenému výkladu PhDr. Pavla Fojtíka velmi zaujala. Velmi zajímavá byla i možnost setkat se s terénními pracovníky a seznámit se s jejich pečlivou prací. Na závěr nám Dr. Fojtík představil nálezy keramiky, mincí a kostí z popsaného výzkumu. Tato exkurze byla velmi poučná a zdařilá. Byli jsme osloveni zvláštní atmosférou tohoto pradávného kultovního místa.